velikost textu

Etude des émissions électromagnétiques enregistrées par le satellite DEMETER

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etude des émissions électromagnétiques enregistrées par le satellite DEMETER
Název v češtině:
Study of electromagnetic emissions recorded by the DEMETER satellite
Název v angličtině:
Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. David Píša, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponenti:
prof. David R. Shklyar
Ing. Jan Souček, Ph.D.
Id práce:
71553
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
družice DEMETER, zemětřesení, elektromagnetické vlny, kosmické plazma
Klíčová slova v angličtině:
DEMETER, earthquakes, electromagnetic waves, space plasma
Abstrakt:
David PÍŠA Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER Abstract : Výsledky této práce jsou založené na pozorování družice DEMETER. Mise tohoto francouzského satelitu se uskutečnila mezi lety 2004 a 2010 na nízké orbitě ve výšce ∼660 km. V naší práci jsme se zaměřili na měření elektromagnetický vln a variací hustot plazmatu, které byly pozorovány před následnými zemětřeseními. V první části práce prezentujeme výsledky studie variací hustot plazmatu v blízkosti silného zemětřesení v Chile (Mw 8.8), které postihlo dne 27. února 2010. Variace hustot pozorované před hlavním otřesem v blízkosti epicentra ukázaly nárůst hustoty ionosférického plazmatu. V druhém kroku této studie jsme provedli pozorování pro 4 roky dat, kdy jsme sledovali variace hustot při podobných podmínkách měření. Z této analýzy je vidět, že takto velký nárůst hustot ionosférického plazmatu je velmi výjimečný pro danou lokaci a roční období. Druhá část práce se zabývá statistickou studií (∼6,5 let) variací vlnové intenzity v pásmu VLF. Provedli jsme analýzu všech dostupných dat měřených v blízkosti téměř 12000 silných zemětřesení (M≥5). Tato data byla porovnána s distribucí variací intenzit elektromagnetických vln měřených za podobných podmínek. Naše analýza potvrzuje předchozí výsledky, které ukazují statisticky významný pokles vlnové intenzity pro frekvence okolo 1,7 kHz. Tento efekt by mohl souviset s poklesem dolní hranice ionosféry. Poloha této hranice přímo ovlivňuje spektrum elek- tromagnetických vln šířících se ve vlnovodu Země-ionosféra. Klíčová slova : družice DEMETER, zemětřesení, elektromagnetické vlny, kosmické plazma
Abstract v angličtině:
David PÍŠA Study of electromagnetic emissions recorded by the DEMETER satellite Abstract : This thesis presents results based on wave measurements performed by the DEMETER space- craft. This French spacecraft was operating between 2004 and 2010 at the altitude of ∼660 km. We focus on measurements of the electromagnetic waves and plasma density in the vicinity of imminent earthquakes. In the first part, we present a study of plasma density variations in the vicinity of a very powerful earthquake in Chile (Mw 8.8) which occurred on February 27, 2010. Data recorded before the main shock along orbits close to the future epicenter showed increasing plasma den- sities. A statistical analysis using 4 years of data to monitor density variations under similar conditions has been performed. This study shows that a large increase of the plasma density is very uncommon at this location. In the second part, a statistical study (∼6.5 years) of variations of VLF wave intensity is shown. We have analyzed all available data measured close (in time and space) to large earth- quakes (M≥5). Data related to more than 12000 earthquakes have been compared with an unperturbed background distribution. We confirm the previously reported results of a statis- tically significant decrease of the wave intensity at frequencies of about 1.7 kHz. This effect might be related to a decrease of the lower ionospheric boundary which affects the VLF waves propagating in the Earth-ionosphere waveguide. Keywords : DEMETER, earthquakes, electromagnetic waves, space plasma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. David Píša, Ph.D. 9.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. David Píša, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. David Píša, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. David R. Shklyar 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Souček, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB