velikost textu

Právník a politik JUDr. František Veselý (1863-1935)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právník a politik JUDr. František Veselý (1863-1935)
Název v angličtině:
The jurist and politician JuDr. František Veselý (1863-1935)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Miroslav Brejcha
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Prof. JUDr. Jan Kuklík jun., DrSc.
Id práce:
71460
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem předkládané rigorózní práce je osobnost advokáta a politika Františka Veselého, kterého jeho přítel Josef Svatopluk Machar charakterizoval slovy: ,,Čestná přímost, čistota duše, rovná páteř, nerozčísnutý jazyk, živý pocit zodpovědnosti ve všem a všude, slovem: člověk, jichž by mělo být u nás několik set tisíc... Tak jsem Vás poznal, ctil a měl rád... A vděčen jsem Vám, každý pohled okolo sebe mi připomíná, proč".1 Stejně pozitivně vyznívá hodnocení Aleny Šubrtové v jejím článku k Veselého pozůstalosti: ,,Tak nezištných, neúplatných, mravných politiků, jakým byl Veselý, jsme nikdy neměli mnoho."2 To byl jeden z důvodů mého výběru pro zpracování tohoto tématu, jelikož pokud opravdu takový byl, tím větší je škoda, že o něm nebyla dosud napsána samostatná biografie. Tím narážím na druhý svůj motiv k sepsání této práce, který souvisí s tím, že jeho životní osud nebyl dosud v literatuře dostatečně zpracován. Ze starší literatury lze nalézt pouze drobnou publikaci vydanou nedlouho po jeho smrti v roce 1935 k uctění Veselého památky, která zachycuje jeho vlastní vzpomínky na odbojovou činnost v letech 1914 až 1918. Z novější doby je to pak diplomová práce Pavla Baleka z roku 1999, jejímž primárním cílem nebyl samotný František Veselý, ale jeho dcera Ludmila Kloudová a její manžel Ivan Klouda. Přesto Balek věnoval jednu kapitolu své práce osobě Františka Veselého, kde je alespoň v krátkosti podán výklad jeho života. Dosavadní literatura tak postrádá podrobnější zpracování Veselého celoživotní činnosti.
Abstract v angličtině:
Mr. Frantisek Vesely was born on 18th of September 1863 in Jicin. He was the Jicin confectioner’s first - born son and his mother origin was in the burgess family the Kraciks from Jicin. Frantisek’s mother died in the year 1865. His father got married for the second time in same year. The father’s confectionery did not prosper any more and that is why he left his second wife and their children and moved to Prague in 1873. Frantisek’s grandmother from his mother side, who had a small business in Jicin, started to look after the little boy. After finishing the basic school Frantisek Vesely started to attend the grammar school in Jicin. He finished this study by leaving examination in the year 1881. That time secondary school director was Mr. Frantisek Lepar and the boy made friends with his two sons Vladislav and Zdenek. Frantisek used to give extra lessons to a younger student from grammar school Englbert Erben and he engaged with his sister Milada. In the meantime he works as well as clerk in the local law office, which influenced his future job selection. Frantisek’s dreams included opening of his private law office and having family with his fiancée Milada Erbenova. Having finished secondary school in the year 1881 he left to Prague, where he studied law. He has finished his studies by getting the title Doctor of Laws in the year 1887. During his stay in Prague he kept in touch with his father and his family. From his father's second marriage were Josef, youthen and journalist, and Antonin, youthen and writer, involved in politics. Especially with the last mentioned half-brother Frantisek Vesely had very close friendship. In the year 1886 he makes a one year judiciary practice by the regional court in Jicin. In the years from 1887 till 1892 he passes legal practice and starts working as drawer in Lipnik above Becva, where he actively participated on the local public life. Since the 1890 he has worked in Tabor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Brejcha 5.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Brejcha 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Brejcha 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Jan Kuklík jun., DrSc. 72 kB