velikost textu

Využití biotechnologických metod při pěstování technického konopí (Cannabis sativa L.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití biotechnologických metod při pěstování technického konopí (Cannabis sativa L.)
Název v angličtině:
Utilization of biotechnological method in growing of technical hemp
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Širl
Vedoucí:
RNDr. Sylva Zelenková, CSc.
Oponent:
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Id práce:
71167
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cannabis sativa, fytoremediace, mikropropagace, transformace, Agrobacterium tumefaciens
Klíčová slova v angličtině:
Cannabis sativa, phytoremediation, micropropagation, transformation, Agrobacterium tumefaciens
Abstrakt:
Konopí seté (Cannabis sativa L.) je všestranně využitelná rostlina, která poskytuje vlákno, celulózu a pazdeří pro průmyslové zpracování, biomasu pro energetické využití a produkuje sekundární metabolity využitelné ve farmaceutickém průmyslu. Pro svoji odolnost vůči stresům a schopnosti akumulovat těžké kovy má potenciální využití i pro fytoremediace. V současné době je snaha získat a odvodit genotypy konopí se specificky vylepšenými vlastnostmi, rozšiřující možnosti jeho uplatnění, nejen pomocí klasického šlechtění, ale zejména transgenozí. Cílem současného výzkumu je proto nalézt optimalizované podmínky, umožňující efektivní kultivaci in vitro, jako základní předpoklad genetické transformace. Vhodnou metodou transformace konopí je kokultivace s Agrobacteriem tumefaciens.
Abstract v angličtině:
Hemp (Cannabis sativa L.) is a multi-use crop, able to provide fibre celulose and hurds for industrial treatment biomass for energy conversion and produces secondary metabolites useful for pharmaceutical application. For its resistence to stress and ability to accumulate high concentration of heavy metals it can be potentialy used for phytoremediation. The aim of current research is the development of new strains, with specialy improved qualities and the enhancement of its applicability. Besides traditional breeding methods, genetic manipulation might be the possible tool. What is currently discussed is finding optimal conditions allowing efective in vitro cultivation as a basic assumption of genetic manipulation. Hemp transformation via Agrobacterium tumefaciens co-cultivation might be the appropriate technic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Širl 949 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Širl 259 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Širl 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Širl 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Sylva Zelenková, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB