velikost textu

Zabezpečení rodin s dětmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zabezpečení rodin s dětmi
Název v angličtině:
Security of families with children
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Ryšková
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
71148
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Ryšková 598 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Ryšková 296 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Ryšková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 482 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB