velikost textu

Vývoj sociálního zákonodárství ve vybraných zemích Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj sociálního zákonodárství ve vybraných zemích Evropské unie
Název v angličtině:
Development of social legislation in selected countries of EU
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Aubrechtová
Oponenti:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
70958
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Aubrechtová 924 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Aubrechtová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Aubrechtová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 573 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB