velikost textu

Hypokinetické trendy u současných dětí a jejich následky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hypokinetické trendy u současných dětí a jejich následky
Název v angličtině:
Hypokinetic trends in contemporary chidren and their consequences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Švábiková
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Id práce:
70834
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hypokineze, obezita, vadné držení těla, hrubá motorika, obsah minerálů v kostech, hustota kostní tkáně
Klíčová slova v angličtině:
hypokinesis, obesity, poor body posture, gross motoric, bone mineral content, bone mineral density
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Švábiková 418 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB