text size

Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury
Titile (in english):
Yehuda Amichai – Poetry in the light of Traditional Jewish Literature
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Marie Holá, Th.D.
Supervisor:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Opponents:
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.
Thesis Id:
70793
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Study programm:
Theology (P6141)
Study branch:
Jewish Studies (JU)
Degree granted:
Th.D.
Defence date:
22/09/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Jehuda Amichai – Poezie ve světle tradiční židovské literatury Marie Holá Předložená práce s názvem Jehuda Amichai – poezie ve světle tradiční židovské literatury se zabývá vzájemným vztahem náboženských textů judaismu a v zásadě světskou a moderní poezií jednoho z nejvýznamnějších moderních básníků hebrejského jazyka. Text přináší více než dvacet nově přeložených básní a prostřednictvím jejich rozborů se snaží postihnout tvůrčí principy a stěžejní tematické vymezení básníkovy tvorby.
Abstract:
Yehuda Amichai – Poetry in the light of Traditional Jewish Literature Marie Holá The present work named Yehuda Amichai - poetry in the light of traditional Jewish literature addresses the relationship between religious texts of Judaism and essentially secular and modern poetry of one of the greatest poets of Hebrew language. The text contains more than twenty newly translated poems and through their analysis tries to capture the creative principles and key topics of the poet's work.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marie Holá, Th.D. 1.41 MB
Download Abstract in czech Mgr. Marie Holá, Th.D. 61 kB
Download Abstract in english Mgr. Marie Holá, Th.D. 49 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Marie Holá, Th.D. 161 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 2.66 MB
Download Opponent's review Prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. 2.08 MB
Download Defence's report doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 1.72 MB