text size

Podněty z pedagogiky C.Freineta pro naši primární školu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Podněty z pedagogiky C.Freineta pro naši primární školu
Titile (in english):
C. Freinet´s pedagogy for primary school
Type:
Diploma thesis
Author:
Šárka Linhová
Supervisor:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Thesis Id:
70742
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Study programm:
Program for future teachers for secondary schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/05/2009
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Tato diplomová práce se zabývá pedagogikou Célestina Freineta a zaměřuje se na techniku meziškolní korespondence. Teoretická část stručně charakterizuje rysy Freinetovy pedagogiky, popisuje pojetí jednotlivých předmětů a vybraných technik. Snaží se naznačit možnost jejich využití na prvním stupni základní školy v rámci současné transformace českého školství. Dále srovnává existující české projekty týkající se dopisování s Freinetovou technikou meziškolních výměn. Praktická část dokumentuje a reflektuje zkušenosti získané na praxi v zahraniční škole freinetovského typu a dále se zabývá zjišťováním možnosti začlenění techniky korespondence ve výuce na běžných českých školách.
Abstract:
This diploma thesis treats of Célestin Freineťs pedagogy and it focuses on the technique of interscholastic correspondence. The theoretical part briefly characterizes the features of Freineťs pedagogy, describes the conception of the particular subjects and selected techniques. It tries to indicate the possibility of their application in Czech elementary schools within the framework of contemporary transformation process of the Czech education systém. Further, it confronts the existing Czech projects concerning correspondence with the interscholastic exchange technique by Freinet. The practical part describes and reflects experience gained during the practice at a foreign school of the Freineťs type and it also deals with the acquisition of the possible incorporation of the correspondence technique in the education in the current Czech schools.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Šárka Linhová 69.87 MB
Download Attachment to the thesis Šárka Linhová 683.59 MB
Download Attachment to the thesis 2 Šárka Linhová 321.8 MB
Download Abstract in czech Šárka Linhová 80 kB
Download Abstract in english Šárka Linhová 80 kB
Download Supervisor's review PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 52 kB
Download Opponent's review PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 61 kB