velikost textu

Emigrace jako životní zkušenost: Češi v Dánsku 1968 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emigrace jako životní zkušenost: Češi v Dánsku 1968 - 1989
Název v angličtině:
Emigration as Life Experience: Czechs in Dennmark 1968 - 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Pollaková
Vedoucí:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
70696
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce má přispět ke studiu československé emigrace v období 1968-1989. Jedná se o přiblížení životních příběhů osmi lidí, kteří v té době emigrovali do Dánska. Pozornost se upíná k období odchodu z jedné země a následného příchodu do země druhé. Na základě epizodických narativních rozhovorů se pokusím rekonstruovat jednak důvody, které vedly narátory k opuštění Československa, jednak konkrétní průběh jejich odchodu a začátky života v nové společnosti.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis should contribute to the study of czechoslovak emigration during 1968-1989. It should bring closer life stories of eight persons, who migrated at that time to Denmark. Attention is paid to the period of leaving the sending country and arrival at the host country. On the basis of episodic narrative interviews I will attempt to reconstruct reasons, which motivated narrators to leave Czechoslovakia, how they left and how they started new lifes in the new society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Pollaková 719 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Pollaková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Pollaková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 65 kB