velikost textu

Sobolevovská zobrazení a Luzinova N podmínka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sobolevovská zobrazení a Luzinova N podmínka
Název v angličtině:
Sobolev mappings and Luzin condition N
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Milan Matějka
Vedoucí:
doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
Id práce:
70562
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Matematická analýza (MA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Luzinova podmínka, Sobolevův prostor, homeomorfismus
Klíčová slova v angličtině:
Luzin's condition, Sobolev space, homeomorphism
Abstrakt:
Nechť f je zobrazení z R^{n} do R^{n}. Řekneme, že f splňuje Luzinovu N podmínku, pokud zobrazuje množiny nulové míry na množiny nulové míry. Platnost Luzinovy podmínky je úzce spjatá s platností věty o substituci. Ví se, že Luzinova podmínka platí pro zobrazení ze Sobolevova prostoru W^{1,p} pro p > n a pro p <= n již platit nemusí. Cílem práce je shrnout známá tvrzení pro W^{1, p} a zkoumat platnost této podmínky pro zobrazení ze Sobolevova prostoru W^{2,p}.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Matějka 477 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Matějka 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Matějka 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 148 kB