velikost textu

Spory z řízení o dědictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spory z řízení o dědictví
Název v angličtině:
Succession disputes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kristina Švihlíková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
70480
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spory; řízení o dědictví; dědictví
Klíčová slova v angličtině:
Succession; disputes
Abstrakt:
Abstract Spory z řízení o dědictví a jejich řešení jsou zajímavým tématem z oblasti práva dědického, které mohou vyvstat v souvislosti se smrtí osoby a s přechodem jejího majetku na dědice. Cílem této práce je podat přehled možných sporů v rámci dědického řízení, ale i mimo něj včetně ochrany oprávněného dědice z pohledu mé praxe v notářské kanceláři.
Abstract v angličtině:
Abstract Succession disputes and the solutions thereto are interesting topic that affects succesion law and which is joined with the death of an individual and with the succesion to his or her property. The aim of this work is to outline the possible disputes not only in probate proceedings, but outside of it and the regulation of protection of legitimate heirs from my point of view as an employee of the notary (public).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kristina Švihlíková 917 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kristina Švihlíková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kristina Švihlíková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB