text size

Fundraising v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Fundraising v České republice
Titile (in english):
Fundraising in Czech Republic
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Ingrid Poltavcevová
Supervisor:
Mgr. Petr Vrzáček
Opponent:
Irena Swiecicki
Thesis Id:
70333
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisations (24-KRS)
Study programm:
Social Policy and Social Work (N6731)
Study branch:
Management and Supervision in Social and Health Care Organizations (RS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/03/2009
Defence result:
Good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Cílem magisterské práce je přiblížit pojem fundraising neziskových organizací, jeho metody, zaměření, etické zásady fundraisingu a jeho řízení. Diplomová práce se věnuje způsobu financování neziskových organizací v České republice. Dále práce představuje organizaci Lékaři bez hranic a její principy a zásady fundraisingu v zahraničí. Na základě obsahové analýzy výročních zpráv humanitárních organizací působících v zahraničí, Člověk v tísni o.p.s., Charita ČR, ADRA o.s a Lékaři bez hranic – Medecins Sans Frontieres, a z provedeného výzkumu práce podává doporučení ke strategickému plánování fundraisingu organizace Lékařů bez hranic v České republice, ale i jiným organizacím poskytujícím humanitární nebo rozvojovou činnost v zahraničí.
Abstract:
The goal of the Master's thesis is to present the concept of fundraising of nonprofit organizations, its methods and focus, ethical principles and management of fundraising. The Master´s thesis gives an overview of the financing of non-profit organizations in the Czech Republic. In addition, the work presents the organization Doctors Without Borders and its principles, and the rules of fundraising abroad. On the basis of the content analysis of annual reports of humanitarian organizations operating abroad, People in Need, Charitas, ADRA and Doctors Without Borders, and an own research carried out among the first three organizations, the thesis gives recommendations regarding the strategic planning of fundraising activities for the Doctors Without Borders in Czech Republic and also for other organizations providing humanitarian or development activities overseas.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Ingrid Poltavcevová 762 kB
Download Abstract in czech Bc. Ingrid Poltavcevová 80 kB
Download Abstract in english Bc. Ingrid Poltavcevová 80 kB
Download Supervisor's review Mgr. Petr Vrzáček 62 kB
Download Opponent's review Irena Swiecicki 77 kB