velikost textu

Fundraising v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fundraising v České republice
Název v angličtině:
Fundraising in Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ingrid Poltavcevová
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Irena Swiecicki
Id práce:
70333
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem magisterské práce je přiblížit pojem fundraising neziskových organizací, jeho metody, zaměření, etické zásady fundraisingu a jeho řízení. Diplomová práce se věnuje způsobu financování neziskových organizací v České republice. Dále práce představuje organizaci Lékaři bez hranic a její principy a zásady fundraisingu v zahraničí. Na základě obsahové analýzy výročních zpráv humanitárních organizací působících v zahraničí, Člověk v tísni o.p.s., Charita ČR, ADRA o.s a Lékaři bez hranic – Medecins Sans Frontieres, a z provedeného výzkumu práce podává doporučení ke strategickému plánování fundraisingu organizace Lékařů bez hranic v České republice, ale i jiným organizacím poskytujícím humanitární nebo rozvojovou činnost v zahraničí.
Abstract v angličtině:
The goal of the Master's thesis is to present the concept of fundraising of nonprofit organizations, its methods and focus, ethical principles and management of fundraising. The Master´s thesis gives an overview of the financing of non-profit organizations in the Czech Republic. In addition, the work presents the organization Doctors Without Borders and its principles, and the rules of fundraising abroad. On the basis of the content analysis of annual reports of humanitarian organizations operating abroad, People in Need, Charitas, ADRA and Doctors Without Borders, and an own research carried out among the first three organizations, the thesis gives recommendations regarding the strategic planning of fundraising activities for the Doctors Without Borders in Czech Republic and also for other organizations providing humanitarian or development activities overseas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ingrid Poltavcevová 762 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ingrid Poltavcevová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ingrid Poltavcevová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Irena Swiecicki 77 kB