velikost textu

Generation of transgenic mouse model to study biological role of KLK5 in epidermis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Generation of transgenic mouse model to study biological role of KLK5 in epidermis
Název v češtině:
Příprava transgenní myši jako modelu pro studium role KLK5 v epidermis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Petr Kašpárek
Vedoucí:
doc. RNDr. Radislav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D.
Id práce:
70201
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Klk5 patří mezi nejvýznamnější proteolytické enzymy v pokožce a podílí se na procesech jako je deskvamace, štěpení antimikrobiálních peptidů nebo indukce zánětlivé reakce. Role Klk5 v epidermis byla dosud popisována na základě experimentů in vitro, je proto nezbytné potvrdit jeho funkci in vivo. Tato práce si kladla za cíl vytvořit metodické postupy pro zacílení genové exprese myších kalikreinů do svrchní vrstvy pokožky a připravit transgenní myší model exprimující mKlk5 v pokožce. Prvním krokem byla příprava transgenních myší exprimujících fluorescenční marker tdTomato pod kontrolou upraveného involukrinového promotoru. Vytvořené transgenní myši vykazovaly expresi proteinu tdTomato výhradně ve svrchních vrstvách pokožky, čímž byla potvrzena vhodnost upraveného involukrinového promotoru pro cílení genové exprese do diferencovaných keratinocytů. Dále byly úspěšně připraveny transgenní myši exprimující mKlk5. Dvě transgenní linie vykazovaly 6-9 násobnou overexpresi mKlk5 na mRNA i proteinové úrovni v porovnání s wt zvířaty, transgenní mKlk5 byl ovšem za fyziologických podmínek přítomen pouze ve formě neaktivního zymogenu. Transgenní myši byly proto podrobeny dvěma modelům způsobujícím defekty v epidermální bariéře a potenciálně vedoucím aktivaci proteáz. Při modelu atopické dermatitidy a hojení ran ovšem nebyly prokázány rozdíly proti wt myším. Celkově byly úspěšně připraveny dvě transgenní myší linie a byl vyvinut nový přístup pro cílení genové exprese do svrchních vrstev pokožky. Pro zacílení aktivní proteázy do těchto kompartmentů je třeba dalších technických úprav.
Abstract v angličtině:
Abstract A number of studies provide strong evidence that KLK5 is one of the most important serine proteases in the epidermis and is involved in processes such as desquamation, processing of antimicrobial peptides or induction of inflammatory reaction. The role of KLK5 has been deduced from in vitro experiments and thus its functions should be verified in vivo. This work aimed to develop a specific tissue targeting strategy to study the role of murine kallikreins in the epidermal compartment in vivo and to generate a transgenic model overexpressing mKlk5 in the mouse epidermis. Using the modified promoter of human involucrin, transgenic mice expressing the fluorescent marker, tdTomato, were generated in the first step. This transgenic reporter mouse showed specific targeting pattern of the reporter in the upper epidermal layers and, thus, the modified involucrin promoter could be employed for targeting further gene of interest in the differentiated epidermal compartment. In the second step transgenic mouse lines expressing murine kallikrein 5 were successfully generated. Among them two lines exhibited approximately 6-9 fold overexpression at the mRNA and protein levels, however it appeared that the immature protease was not activated under normal healthy conditions. Therefore two models of epidermal diseases were performed to disbalance the epidermal barrier, activate the protease and reveal its impact on the targeted compartment. Nevertheless, the transgenic mice did not show any differences in comparison to the wild-type mice in the model of irritant dermatitis and wound healing. Altogether, we have successfully generated two transgenic mice and developed a targeting strategy for upper layers of epidermis although to target an active protease into these layers will necessitate additional technical modifications. Key words: kallikrein, transgenic mouse, skin, epidermis, involucrin promoter
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Petr Kašpárek 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Petr Kašpárek 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Petr Kašpárek 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Radislav Sedláček, Ph.D. 686 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 109 kB