velikost textu

Duběnkový inkoust

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duběnkový inkoust
Název v angličtině:
Iron gall ink
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Hana Špůrová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Štěpánka Hrdličková Kučková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Radovan Hynek
Id práce:
69827
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání (B BI-CH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Tato bakalářská práce se zaměřuje na duběnkový inkoust - po více než osm století nejpoužívanější prostředek ke psaní. Obsahuje informace o jednotlivých složkách tohoto inkoustu a vysvětluje, za jakým účelem byly do inkoustu přidávány. Objasňuje chemické principy vedoucí ke vzniku barevného pigmentu, další chování směsi při nanesení na podklad a při vystavení působení vzdušného kyslíku. Součástí práce je i praktická příprava dvou duběnkových inkoustů podle různých středověkých receptur a hodnocení jejich kvality.  
Abstract v angličtině:
SUMMARY This work is focused on history and preparation of gall-nut ink – the most common agens of writing for more than eight centuries. This thesis contains information about each component of the ink and explains the reason why it was added to the ink. The work also explains the chemical principles, that are responsible for the formation of the pigment and for the behaviour of the mixture when it is applied on the substrate and exposed to atmospheric oxygen. Experimental part of this work focuses on practical preparation of two gall-nut inks by medieval recipes and their quality tests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Špůrová 787 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Špůrová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Špůrová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Štěpánka Hrdličková Kučková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Radovan Hynek 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB