velikost textu

Synagogy v Plzeňském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Synagogy v Plzeňském kraji
Název v angličtině:
The Synagogues in the Pilsen region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Renata Klodnerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponent:
Mgr. David Biernot, Th.D.
Id práce:
69344
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou (HT JU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Židé, historie, synagoga, architektura, Plzeňský kraj
Klíčová slova v angličtině:
Jews, history, synagogue, architecture, Pilsen region
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o synagogálních stavbách na území sedmi okresů Plzeňského kraje, členěných s ohledem na jejich architektonické slohy. Jednotlivé kapitoly popisují židovské osidlování Evropy a Čech v historickém kontextu, typy synagog stavěných na našem území, jejich architekturu, vnitřní vybavení a osudy jednotlivých synagogálních staveb Plzeňského kraje. Informace jsem čerpala z dostupné literatury a to jak z regionálních spisů, zejména pak ze sborníku vydaného Hugo Goldem, tak z publikací pojednávajících o židovských památkách, především Jiřího Fiedlera, Blanky Rozkošné a rovněž z příspěvků Pavla Frýdy na webových stránkách „Zaniklé obce“. Informace k historii židovského osidlování jsem čerpala především z knihy „Židé středověkého západního křesťanského světa“, autora Roberta Chazana a z knihy „Historie Židů v Čechách a na Moravě“, autora Tomáše Pěkného.
Abstract v angličtině:
Annotation: This diploma thesis is focused on the synagogue buildings in the seven districts of the Pilsen region according to their architectural styles. Individual chapters describe the Jewish settlements in Europe and current Czech Republic territory in the historical context, the types of synagogues built in our country, their architecture, interiors, and the fate of synagogues of the Pilsen region. Information sources include available literature, regional writings, especially from the collection published by Hugo Gold, and publications about Jewish sites, especially from Jiří Fiedler, Blanka Rozkošná and Pavel Frýda’s contributions on the website “Defunct municipalities”. Information on the history of Jewish settlement in particular are based on the book “The Jews of medieval Western Christian world”, the author of the book by Robert Chazan and “History of the Jews in Bohemia and Moravia”, author Tomáš Pěkný.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Klodnerová 8.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Klodnerová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Klodnerová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Biernot, Th.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 81 kB