velikost textu

Náprava majetkových křivd po roce l989 podle zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, z pohledu soudní praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náprava majetkových křivd po roce l989 podle zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, z pohledu soudní praxe
Název v angličtině:
Restitution of property wrongs after 1989 under Act No. 87/1991 Sb. regulating out-of-court restitution from the perspective of courts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Štindl
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
6934
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Štindl 50.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Štindl 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Štindl 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB