velikost textu

Jan Antonín Quitainer (1709-1765)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Antonín Quitainer (1709-1765)
Název v angličtině:
John Anthony Quitainer (1709-1765)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Petříková
Vedoucí:
prof. PhDr. Mojmír Horyna
Oponent:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Id práce:
69271
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jan Antonín Quitainer patří mezi velice důležité pozdně barokní sochařské osobnosti, jejichž tvorba zdobí četné kostelní interiéry v Praze a dotváří tak specifický kolorit pražského pozdně barokního období. Přestože jsem se pokusila několik atribucí zpochybnit nebo vyvrátit, domnívám se, že na základě poměrně četné řady archivně doložených prací a věrohodně připsané tvorby můžeme zřetelně vystihnout a definovat jeho umělecký profil. Jan Antonín Quitainer patřil mezi produktivní a vysoce kvalifikované umělce, jemuž prokazovaly důvěru velice významné řeholní řády sídlící zejména v Praze. Quitainer zhotovil pro jednotlivé instituce nejvýše tři realizace spočívající v dekoraci oltářů a kazatelen, proto za jeho výhradního zaměstnavatele můžeme považovat strahovské premonstráty, pro něž postupně zdobil téměř po dvacet let exteriér a interiér chrámu Nanebevzetí Panny Marie, klášterní areál a jeho bezprostřední okolí. Quitainerův osobitý stylový profil lze specifikovat jako důmyslnou a nevšední syntézu realisticky cítěné figury, založenou na věrohodně modelovaných tělesných partiích, s estetizací celku, která spočívá v jemném vykreslení detailů a tváří, v eleganci póz a vysoce ušlechtilých gestech. Jeho sochařský projev zcela jistě ovlivnilo působení v dílně staršího Quitainera, jehož můžeme zařadit do širšího okruhu sochařů, kteří se inspirovali dílem Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Jan Antonín Quitainer vycházel z názorové orientace svého otce, a to zejména ve svojí časné tvůrčí etapě. Základní principy stavby figury a pevné tělesné konstituce, se ale objevují v jeho celé sochařské produkci. Pokud bychom přijali stanovisko o vyhraněném a zásadním působení tvorby Quitainera staršího na stylotvorné formování základních rysů sochařského projevu mladšího Quitainera, mohl by mladší Quitainer patřit do řady sochařských protagonistů, kteří invenčním způsobem přetavují Brokofovy formule do nových stylových souvislostí a forem.
Abstract v angličtině:
John Anthony Quitainer (1709-1765), a significant representative of the Prague sculptors who were producing their work after the year 1730, exerted a profound effect on the style development of the late Baroque plastics in Bohemia. He was born in Prague in 1709, in a family of a sculptor, Ondřej Filip Quitainer, who originally came from Frýdlant and later settled in Prague’s Lesser Town where he founded a sculptor studio. In 1718 he acquired the Lesser Town burgher-ship. John Anthony served his time of apprenticeship in his father’s workshop. At the age of fourteen he participated in the process of decorating the interior of Černínský Palace. When his father died in 1729, John Anthony took over the workshop, the ownership of which he first shared with his step mother, Maria Teresia Quitainer. In the first half of the 18th century, John Anthony Quitainer became one of the most sought after sculptors in Prague. The majority of orders he accepted came dominantly from holy orders. He had decorated the interiors of monastery churches for Augustinians, Carmelitans and Dominicanes. The most important order, nonetheless, came from the Premonstrate order at the Strahov Monastery. There he created a unique and monumental sculpture collection, among which we can find carved decorations and stone sculptures, situated at the front of the church, in the monastery area and in its surroundings. During the thirty years of Quitainer’s active production, his work went through a development of style and attitude caused by the gradual maturation of an original artistic personality, who could – in an inventive way – contribute to the new impulses of the sculpture expression in the first half of the18th century. In the beginning, his work was influenced by the peak and late work of his father and that of Ferdinand Maxmilian Brokof. The early work of John Anthony Quitainer falls in the 1730’s.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Petříková 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Petříková 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Petříková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Petříková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Mojmír Horyna 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 54 kB