velikost textu

Role Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a judikatury Evropského soudu pro lidská práva v českém trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a judikatury Evropského soudu pro lidská práva v českém trestním řízení
Název v angličtině:
The Role of European Convention on Human Rights and jurisprudence of the European Court for Human Rights in the Czech Criminal Procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Nováková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
Id práce:
69133
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Nováková 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Nováková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Nováková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB