velikost textu

Vliv domácích a zahraničních firem na regionální rozvoj: Případová studie z Pardubického kraje se zaměřením na znalostní náročnost výroby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv domácích a zahraničních firem na regionální rozvoj: Případová studie z Pardubického kraje se zaměřením na znalostní náročnost výroby
Název v angličtině:
Impact of Domestic and Foreign Companies on Regional Development:The Case Study from Pardubice Region with the Focus on Knowledge Based Production
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Procházka
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Pavla Žížalová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Id práce:
69081
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zahraniční firmy, domácí firmy, věda a výzkum, Pardubický kraj
Klíčová slova v angličtině:
Foreign companies, domestic companies, research and development, Pardubice Region
Abstrakt:
Zahraniční firmy byly v posledních dvou desetiletích hlavními tahouny ekonomického rozvoje v České republice. V současnosti je český trh již dostatečně nasycen zahraničními investicemi a budoucí rozvoj české ekonomiky závisí na posunu směrem k ekonomickému rozvoji založenému na znalostech. Práce se snaží zhodnotit rozdílné postavení domácích a zahraničních firem z Pardubického kraje v globálních produkčních sítích, ze kterého vyplývá rozdílný důraz firem na vývojové a znalostně založené aktivity. Vlastní analýza je provedena z 34 řízených rozhovorů s řediteli oslovených domácích a zahraničních firem z Pardubického kraje. Cílem práce je naznačit rozdílné postavení domácích a zahraničních firem v globálních produkčních sítích. Dále se snaží zjistit rozdílný význam vývojových aktivit pro firmy, jelikož vývojové aktivity jsou hlavním článkem posunu směrem k produkci znalostně náročnějších produktů s vyšší přidanou hodnotou. Na závěr práce hodnotí rozdílnou intenzitu spolupráce domácích a zahraničních firem na vývojových aktivitách s ostatními firmami a institucemi.
Abstract v angličtině:
Foreign companies were the main drivers of economic development in the Czech Republic in last two decades. Today the Czech market is already saturated with large number of foreign investment and future development of the Czech economy depends on a shift towards a knowledge-based economic development. Thesis attempts to evaluate different position of domestic and foreign companies from the Pardubice Region in global production networks. This position will have different influence on focus of companies on research, development and knowledge-based activities. The work is based on 34 directed interviews with the directors of domestic and foreign companies from the Pardubice Region. First aim is to indicate different position of domestic and foreign firms in global production networks. Second aim is to find a different meaning of research and development activities for companies. Development activities are the main article of shift towards the production of knowledge-intensive products with higher added value. Last aim of thesis is to evaluate different intensity of collaboration of domestic and foreign companies on the research and development activities with other firms and institutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Procházka 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Procházka 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Procházka 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Procházka 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Pavla Žížalová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB