velikost textu

Vznik, předmět a zánik společného jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik, předmět a zánik společného jmění manželů
Název v angličtině:
Establishment, object and termination of joint ownership of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Naxerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
69020
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Naxerová 414 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Naxerová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Naxerová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 141 kB