velikost textu

Kontrolní systémy ve finančním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontrolní systémy ve finančním právu
Název v angličtině:
Control systems in financial law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D.
Id práce:
68962
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kontrolní systém, kontrola, daňová kontrola
Klíčová slova v angličtině:
control systems, control, tax control
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D. 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB