velikost textu

Horní právo druhé poloviny 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Horní právo druhé poloviny 19. století
Název v angličtině:
Mining Law of the Second Half of the 19th Century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Pražáková
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
68935
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Pražáková 636 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Pražáková 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Pražáková 519 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 428 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 80 kB