velikost textu

Dějiny sportu českých neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny sportu českých neslyšících
Název v angličtině:
The history of deaf sport in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Pánek
Vedoucí:
doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
Oponent:
Mgr. Petr Vysuček
Id práce:
68909
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalárská práce mapuje dejiny sportu ceskoslovenských respektive ceských neslyšících se zamerením na aktivitu techto sportovcu na území ceských zemí. Podává prehled vývoje sportu ceských neslyšících od prvních písemných zpráv až po soucasnost. Prináší prehledné informace o úcasti ceských neslyšících sportovcu na letních i zimních deaflympijských hrách. V neposlední rade seznamuje ctenáre s vybranými našimi úspešnými neslyšícími sportovci. Samostatnou kapitolu tvorí vhled do problematiky vlivu ztráty sluchu na výkon sportovce. Má práce si neklade za cíl informovat o každé sportovní události neslyšících v ceských zemích. Ani o každém klubu nebo úspechu. Jejím cílem je však pokus o podání uceleného obrazu ceského sportu neslyšících za posledních sto let.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Pánek 9.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Pánek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Pánek 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Vysuček 132 kB