velikost textu

Multikulturní vzdělávání: informace o lidech s vadou sluchu a o lidech se zdravotním postižením obecně v učebních dokumentech a ve vybraných učebnicích pro první stupeň základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multikulturní vzdělávání: informace o lidech s vadou sluchu a o lidech se zdravotním postižením obecně v učebních dokumentech a ve vybraných učebnicích pro první stupeň základní školy
Název v angličtině:
Multicultural education: information on people with a hearing impediment and on people with a physical or sensorial handicap generally in education documents and chosen school books for elementary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Anderlová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Id práce:
68908
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce vychází z konceptu multikulturní výchovy v širším pojetí: Vedle toho, že naši spolecnost tvorí lidé ruzných barev pleti a ruzných kultur, zaclenujeme do multikulturní výchovy i skutecnost, že naši spolecnost tvorí i lidé se zdravotním postižením, a zamerujeme se zde na to, proc je už od raného detství duležité vnímat existenci lidí se zdravotním postižením jako prirozený jev, ale zároven znát jejich specifické potreby odvíjející se práve od jejich typu postižení. Hlavním úkolem této práce pak je popsat, jak je tato multikulturní výchova v širším pojetí zpracována v ucebních dokumentech a ve vybraných ucebnicích pro první stupen základní školy. Analýza písemných zdroju je doplnena rozhovory se šesti ucitelkami prvního stupne trech ruzných základních škol a besedami s jejich žáky. V této práci budeme hovorit o lidech s ruznými typy postižení, avšak nejvíce se budeme zamerovat na lidi se sluchovým postižením.
Abstract v angličtině:
This work is based on a concept of multicultural education in a broader sense. Besides the fact that our society consists of people of different colors and cultures, we include into the multicultural education the fact that our society also consists of disabled people. Our focus here is, Why is it necessary to perceive the existence of people with disabilities since early childhood as a natural phenomenon, Furthermore to know their specific needs evolving just from their type of disability. The main task of this work is to describe how this multicultural education in a broader sense is prepared in selected textbooks for primary schools. The analysis is complemented by interviews with three teachers of First Instance of the various elementary schools and talks with their students. In this work we talk about people with various disabilities, but the main focus will be on people with hearing impairments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Anderlová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Anderlová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Anderlová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB