velikost textu

Poezie v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poezie v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
The poetry in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Hájková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lucie Šůchová
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
68905
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou poezie v českém znakovém jazyce (ČZJ). Je určená veřejnosti a lingvistům, kteří se zajímají o ČZJ. Tato práce dokazuje, že v ČZJ lze vyjádřit i umělecký žánr, tedy i poezii, což znamená, že znakový jazyk (ZJ) je plnohodnotný jazyk stejně jako jazyk mluvený. Tím se práce snaží překonávat vžité předsudky o ČZJ. Práce je doplněna videoukázkami na DVD. V práci si autorka klade následující otázky. Jak se produkuje poezie v českém znakovém jazyce? Používají se stejné postupy jako v českém mluveném či psaném jazyce? Do této práce je doplněn i stručný přehled historie poezii ve ZJ v zahraničí a u nás. V krátké kapitole shrnuje rozdíly mezi hudbou, poezií a storytelling. Dále se práce věnuje charakteristice poezie ve ZJ a jejím typům. Na závěr jsou porovnány dvě básně, jedna od studenta JAMU Roberta Miliče a druhá od básníka Sergeje Josefa Bovkuna1 (S.J. Bovkuna). Cílem této práce je ukázat, že poezie ve ZJ má svá pravidla, stejně jako je tomu u mluvených jazyků.
Abstract v angličtině:
The theme of this bachelor´s work is analysis of the poetry in czech sign language (ČZJ). It can be useful for linguists who are concerned with czech sign language but also for the general public. This work is supporting the fact that czech sign language is a real language as the spoken language is, because of the evidence of art signing, especially the existence of the poetry in czech sign language. The aim of this bachelor´s work is also to overcome the prejudice against czech sign language that are still existing till nowadays. Examples of sign language poetry can be seen on DVD which is attached to this work. The author of this bachelor´s work discusses the question of the production the poetry in czech sign language and tries to compare it with the production of spoken language poetry (in its oral and also in the written form); explains the history of czech sign language poetry and the foreign sign language poetry. In this bachelor´s work is also a short chapter that concerns of the comparation between the music, poetry and strorytelling. The main part of the work is characteristics of the sign language poetry and its dividing into the general types. As a conclusion, you can see a deep analysis of the two poems – one performed by JAMU (Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno), the second by the poet Sergej Josef Bovkun (S. J. Bovkun). This work aims to prove that sign language poetry has its own rules like spoken language poetry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Hájková 1.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Hájková 11.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Hájková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Hájková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 151 kB