velikost textu

Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
The expression of negation in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Hendrychová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
68904
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Negace/zápor, český znakový jazyk, záporné kroucení hlavou, mimika, negativní afix, negativní morfém, negativní znak, neverbální komunikace, neslyšící lidé, výzkum znakových jazyků
Klíčová slova v angličtině:
Negation, Czech sign language, negative headshake, facial expresion, negative affix, negative morpheme, negative sign, nonverbal comunication, Delf people, Sign Language Research
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je prvotním materiálem pojednávajícím o vyjadřování negace v českém znakovém jazyce. Podává přehled o nejfrekventovanějších prostředcích záporu - manuálních i nemanuálních, které byly vyexcerpovány z přirozené komunikace českých neslyšících respondentů, uživatelů českého znakového jazyka. Práce se zmiňuje také o prostředcích negace v mluvených jazycích a některých cizích znakových jazycích.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis is the first material focused on the expression of negation in Czech sign language. It shows the most frequent mediums of manual and non-manual negation excerpted from the recording of natural communications between native deaf speakers, users of Czech sign language. This thesis also presents how to express negation in spoken languages and in some of the foreign sign languages.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce 6.75 MB
Stáhnout Příloha k práci 46.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Eva Smolková 21 kB