velikost textu

Komunikace státních úředníků pro oblast sociální a zdravotní s klientem se sluchovou vadou: městské úřady pražských městských částí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace státních úředníků pro oblast sociální a zdravotní s klientem se sluchovou vadou: městské úřady pražských městských částí
Název v angličtině:
Public officer's communication for the social and health area with a client with a hearing defect: municipal offices of Prague town district
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Kubizňáková
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Id práce:
68902
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá komunikací státních úředníků pracujících v sociální a zdravotní oblasti s klientem se sluchovou vadou. Informace z úvodní části věnované legislativní úpravě komunikace na státních úřadech v případě klienta se sluchovou vadou a komunikačním systémům těchto klientů (včetně komunikace v psané češtině) jsou podloženy výzkumným šetřením na vybraných úřadech pražských městských částí a vyplňováním vybraného formuláře a řízenými rozhovory s klienty se sluchovou vadou.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with communication between public officers working in social and health sphere and a client with hearing impairment. Information from the first part devoted to legislative regulation of communication in public offices with a client with hearing impairment and communication systems of those clients (including communication in written Czech) is well-founded on the research in selected public offices of prague administrative districts and on filling selected form and guided interview with clients with hearing impairment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Kubizňáková 502 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Kubizňáková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Kubizňáková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 33 kB