velikost textu

Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Motivation of selected Prague city´s toponyms in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Hejlová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
68877
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Motivovanost v jazyce, propria, arbitrárnost, vizuální motivovanost v českém znakovém jazyce, metonymie, synekdocha, vybraná toponyma hlavního města Prahy.
Klíčová slova v angličtině:
Motivation in Language, Proper Nouns, Arbitrariness, Visually Motivation in Czech Sign Language, Metonymy, Synecdoche, Selected Toponyms of the City of Prague.
Abstrakt:
Práce „Motivovanost vybraných toponym hlavního města Prahy v českém znakovém jazyce“ se věnuje jedné z oblasti onomastiky – vlastním jménům zeměpisným, a to znakům pro stanice metra hlavního města Prahy (hodonymům). Práce zkoumá podstatu a princip fungování motivovanosti v českém znakovém jazyce, důraz klade na vizuálně motivované znaky. Cílem práce je i zkoumat a případně klasifikovat, jaké pojmenovávací postupy využívají znaky označující stanice pražského metra.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Hejlová 20.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Hejlová 65.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Hejlová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 700 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 337 kB