velikost textu

Problémy institutu vazby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy institutu vazby
Název v angličtině:
Problems of institute custody
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Fišer
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
68570
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Fišer 559 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Fišer 276 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Fišer 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 589 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 80 kB