velikost textu

Úloha profesora Vladimíra Krajiny v poválečné národně socialistické straně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha profesora Vladimíra Krajiny v poválečné národně socialistické straně
Název v angličtině:
The role of the professor Vladimír Krajina in the National-Socialist Party after the World War II
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Karolína Stegurová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D.
Id práce:
68475
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na poválečný osud významného vedoucího člena odbojové organizace ÚVOD, profesora Vladimíra Krajiny. Cílem je objasnit jeho roli v Československé národně socialistické straně a postihnout jeho vliv na politiku celé Národní fronty. Dále budou rozebírány nejen nejdůležitější události jeho života, ale i stěžejní problémy československé politiky v kontextu let 1945-1948.
Abstract v angličtině:
This Bachelor's thesis is focused on the fate of the important leading member of the anti-nazism resistance organization “ÚVOD”- Professor Vladimír Krajina in the times after the world war the second. Its goal is to clarify his role in the Czechoslovak national socialistic party and capture his influence on the politics of the whole National front. Moreover the most important moments of his life are being analyzed. All this is done in the context of the major political problems of the Czechoslovak republic in the years 1945-1948.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Stegurová 1006 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Stegurová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Stegurová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D. 89 kB