velikost textu

Vybrané problémy z archeologie raného středověku: hrnčířství a problematika hradů v centrální části středních Čech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy z archeologie raného středověku: hrnčířství a problematika hradů v centrální části středních Čech
Název v angličtině:
Selected issues from archaeology of early middle ages: pottery and hillforts in Central Middle Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Oponenti:
prof., dr. hab. Sławomir Moździoch
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Id práce:
68398
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. 14.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof., dr. hab. Sławomir Moździoch 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 278 kB