velikost textu

Stvoření jako svátost v dílech A.Schmemanna, P. T. de Chardina a J. Moltmanna a jeho význam pro současné teologické myšlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stvoření jako svátost v dílech A.Schmemanna, P. T. de Chardina a J. Moltmanna a jeho význam pro současné teologické myšlení
Název v angličtině:
The Creation as Sacrament in the Writings of Alexander Schmemann, Pierre Teilhard de Chardin and Jürgen Moltmann and its Value for the Contemporary Theological Thinking
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Štursa, Ph.D.
Školitel:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Oponenti:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D.
Id práce:
68387
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Stvoření jako svátost v dílech Alexandera Schmemanna, Pierra Teilharda de Chardin a Jürgena Moltmanna a jeho význam pro současné teologické myšlení. Anotace: Tato disertační práce se zaměřuje na otázku, jak křesťanská teologie rozumí vztahu člověka, stvoření a Boha v situaci ekologické krize. Zkoumá dílo tří velkých myslitelů dvacátého století – pravoslavného teologa a liturgika Alexandera Schmemanna, francouzského paleontologa a jezuitského kněze Pierra Teilharda de Chardin a německého teologa Jürgena Moltmanna – aby formulovala křesťanský pohled na lidskou a mimo-lidskou část stvoření. Uváděné názory nevedou jen k intelektuálnímu porozumění, ale především poskytují základ pro praktický křesťanský život a na hlubší úrovni pro skutečnou spiritualitu stvoření.
Abstract v angličtině:
The Creation as Sacrament in the Writings of Alexander Schmemann, Pierre Teilhard de Chardin and Jürgen Moltmann and its Value for the Contemporary Theological Thinking. Annotation: This thesis focuses on the question how the christian theology understands the relation of man, creation and God in the situation of the environmental crisis. It explores the legacy of the three great thinkers of the 20th century - orthodox theologian and liturgist Alexander Schmemann, French paleontologist and jesuit priest Pierre Teilhard de Chardin and German theologian Jürgen Moltmann – to articulate how the christian approach to human and non- human creation looks like. Alleged views lead not only to intellectual understanding, but shape above all the basis for practical christian life and on the deeper level for the true spirituality of creation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Štursa, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Štursa, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Štursa, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Štursa, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D., Th.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 663 kB