velikost textu

Иконоборческие споры VIII –IX столетий в философской и богословской перспективе

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Иконоборческие споры VIII –IX столетий в философской и богословской перспективе
Název v češtině:
Ikonoborecké spory VIII. - IX.století v historické a teologické perspektivě
Název v angličtině:
Iconoclastic Controversies of VIII-IX Centuries in Light of the Philosophical and Theological Perspectives
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
doc.PhDr. Pavel Boček, CSc.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Konzultant:
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Id práce:
68385
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
14. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Abstrakt:
Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě Иконоборческие споры VIII –IX столетий в философской и богословской перспективе PhD. Marina Luptáková Tento dizertáční projekt předkládá problématiku ikonoboreckých sporů VIII – IX století ve filosofické a teologické perspektivě, přičemž samotný spor je interpretován jako spor především dogmatický. Sledované jsou origenistské kořeny ikonoborectví, role smyslového vnímání v kontemplativním poznání a také metódy a prostředky ikonomalby jako vyjádření teologie ikony, která právě byla rozpracována v důsledků ikonoborecké polemiky.
Abstract v angličtině:
Иконоборческие споры VIII – IX столетия в философской и богословской перспективе Iconoclastic Controversies of VIII – IX Centuries in Light of the Philosophical and Theological Perspectives PhDr. Marina Luptáková This dissertation project presents the problematic of the iconoclastic controversies of VIII – IX centures in light of the theological and philosophical perspectives. This controversy is viewed here as a dogmatic one. The dissertation focuses also on the origenic roots of the iconoclastic controversy, the role of sense perception in the intelligent cognition and also the methods and means of iconography, which were elaborated mainly as a result of iconoclastic controversy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marina Luptáková, Th.D. 913 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marina Luptáková, Th.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marina Luptáková, Th.D. 37 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Marina Luptáková, Th.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.PhDr. Pavel Boček, CSc. 2.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 1.78 MB