velikost textu

Vliv dividendové politiky na hodnotu firmy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv dividendové politiky na hodnotu firmy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Říhová
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Oponent:
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D.
Id práce:
68133
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá dividendovou politikou v České republice. V první části práce jsou popsány základní pojmy které s dividendami souvisí, jako například typy dividend, významné dny které se týkají odsouhlasení a vyplácení dividend, metody vyplácení dividend, vlivy které ovlivňují dividendovou politiku, atd. Hlavní část práce je věnována vlivu dividend na hodnotu firmy. Využili jsme event study, založenou na pozorování abnormálních výnosů kolem rozhodného dne. Pak jsme provedli regresi abnormálních výnosů oproti relevantním vysvětlujícím proměnným a také hlubší analýzu dvou vysvětlujících proměnných a to objemu obchodování a výnosu dividend. Na konci práce jsme krátce zmínili i zpětný odkup akcií, což je alternativa kterou firmy využívají místo vyplácení dividend.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on the dividend policy in the Czech Republic. We describe the basic about dividends as types of dividends, process of declaration and payments, dividend-paying methods, determinants which can influence the dividends and so on. The main part is devoted to the issue of dividend policy in the Czech Republic and its impact on the firm value. We use the event studies, based on observing the abnormal returns to shareholders around the record date. Then we apply regression of abnormal returns on relevant explanatory variables. And we also make an analysis of some of explanatory variables, as volume and dividend yield. Finally, we also shortly mention the share repurchase, the alternative to the dividend payout.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Říhová 613 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Říhová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Říhová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 4.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. 3.96 MB