text size

Srovnání kulturních hodnot vysokoškolských studentů na základě Hofstedeho dimenzí ve vybraných zemích (Česku, Slovensku a Rakousku)

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Srovnání kulturních hodnot vysokoškolských studentů na základě Hofstedeho dimenzí ve vybraných zemích (Česku, Slovensku a Rakousku)
Titile (in english):
Comparison of Cultural Values of University Students Based on the Hofstede's Dimensions in Selected Countries (the Czech Republic, the Slovak Republic and Austria)
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Hana Morávková
Supervisor:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Opponent:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Thesis Id:
68076
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Demography (N1303)
Study branch:
Demography (DEM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kultura, Hofstedeho kulturní dimenze, VSM-94, studenti druhých ročníku geografických oborů
Keywords:
culture, Hofstede’s cultural dimensions, VSM-94, second years students of geography
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce aplikuje Hofstedeho interkulturní výzkum v oblasti Česka, Slovenska a Rakouska, konkrétně v Bratislavě, Praze a Vídni, na studentech druhých ročníků geografických oborů. Cílem práce je ověřit platnost Hofstedeho výsledků, diskutovat metodologické slabiny výzkumu a najít využití v oboru sociální geografie. Vzorek 160 studentů vykázal homogenitu a tedy vhodnost pro interkulturní výzkum. I když rakouský školní systém umožňuje vstup na vysoké školy již v 18 letech, tedy o rok dříve než v Česku a na Slovensku, zkoumaní studenti geografie byli stejného stáří. Výsledky hodnot kulturních dimenzí se v některých ohledech lišily od výsledů Hofstedeho s největší pravděpodobností vlivem působení univerzitního prostředí. Na základě zjištěných hodnot těchto dimenzí je možné lépe pochopit a vysvětlit mnohé důvody demografických či geografických trendů v Evropě. Základní problém interkulturních výzkumů je srovnatelnost vzorků, jejichž dosažitelnost je obecně velmi těžká. Od aplikace Hofstedeho verze dotazníku VSM-94 se interkulturní výzkum posunul dál, kultury jsou dnes porovnávány na základě grafů shluků hodnot. Sociální geografie by neměla opomíjet výsledky interkulturních studií, naopak ty by mohly dobře posloužit k vysvětlení některých sociálně-geografických jevů. Klíčová slova: kultura, Hofstedeho kulturní dimenze, VSM-94, studenti druhých ročníku geografických oborů
Abstract:
Abstract The master thesis is focusing on Hofstede’s cultural dimensions in Prague, Bratislava and Vienna. There were 174 students who filled-in the questionnaire called “Value survey 1994”. The aim of this work is to verify results of Hofstede’s cultural dimensions and discuss obstacles of his methodology. One of the challenges is to create a comparable sample of respondents. Their characteristics should be as similar as possible except for nationality. The sample of 160 students was tested by Kruskal-Wallis test and groups were not significantly different. The interesting finding was the age of students. Although students in Austria enter university when they are 18, it is one year earlier than in Czechia and Slovakia, the student were same age. The results were litle bit different from Hofstedeho values because of university surrounding/enviroment. As this model is obsolete, today‘s cross-cultural researches are using cluster analysis which compares countries from made up graph of vaules which tend to group based on cross-national differencies. Hofstede´s model was used because of his availability and simplicity. In addition, this work is trying to utilize Hofstede’s model in Social Geography. However, this work found cross-cultural research very usefull for characterizing countries with possible use in explanation of some demographic trends and social-economic principles. Key words: culture, Hofstede’s cultural dimensions, VSM-94, second years students of geography
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Hana Morávková 841 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Hana Morávková 106 kB
Download Abstract in czech Mgr. Hana Morávková 17 kB
Download Abstract in english Mgr. Hana Morávková 7 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 65 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 102 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB