velikost textu

Analýza dopravní obslužnosti pardubického mikroregionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza dopravní obslužnosti pardubického mikroregionu
Název v angličtině:
Analysis of Pardubice micro-region´s transport service
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Staněk
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Id práce:
67964
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dopravní poloha, dopravní dostupnost, dopravní obslužnost, obec, vyjížďka do zaměstnání, využívání dopravních prostředků, automobilizace, dotazníkové šetření, pardubický mikroregion
Klíčová slova v angličtině:
transport position, transport accessibility, transport services, municipality, commuting to work, modal split, motorization, questionaire, Pardubice micro-region
Abstrakt:
Diplomová práce přináší komplexní pohled na dopravní obslužnost v sledovaném regionu v zázemí Pardubic, a to jednak z pohledu nabídky veřejné dopravy a jednak z poptávky obyvatel po ní. Jedním z klíčových cílů práce je nalezení vlivu dopravních i nedopravních charakteristik na výběr druhu dopravního prostředku využívaného k dopravě do zaměstnání a škol na úrovni obcí. Kromě analýz založených na sekundárních datech je součástí práce i dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení a to především ve vztahu k předchozím analýzám. Právě porovnání dvou pohledů, založených na objektivních statistických datech na straně jedné a na subjektivních pohledech obyvatel sledovaného regionu na straně druhé, je jednou z hlavních hodnot předkládané práce.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis provides a comprehensive viewpoint at transport services in the Pardubice region, both in terms of public transport supply and demand from people at it. One of the key objectives of this work is to find the influence of characteristics on the selection of mode of transport used by the people to get to work and school at the municipal level. In addition to analysis based on secondary data there is a part of this thesis, which evaluates questionnaire study, particularly in relation to the previous analysis. This comparison of two views, first based on objective statistics data and second based on the subjective view of the reference population of the region, is one of the main values of this study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Staněk 3.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Staněk 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Staněk 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB