velikost textu

Zástavní právo a jeho využití v bankovní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zástavní právo a jeho využití v bankovní praxi
Název v angličtině:
Legal problems of the unit ownership focused on the grouping of unit ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Gabriela Žáčková Krocová
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
67911
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
VII. SUMMARY VII.1. Title LEGAL PROBLEMS OF THE UNIT OWNERSHIP FOCUSED ON THE GROUPING OF UNIT OWNERSHIP. VII.2. Keywords Unit ownership, home unit, grouping of unit ownership. VII.3. Content The aim of this work is to present the legal regulations of the unit ownership and the grouping of unit ownership in Czech republic focused on it´s unity and contradiction. The author in particularly comes out of the Civil Code, the Unit Ownership Law, the Sample Statutes, the Cadastr Law and the Instructions of Cadastr Office and also draws attention to the case-law of the Supreme Court and other judgements. The work is divided into seven chapters, however principal are the third and the fourth of them, that are concentrated on the unit ownership and the grouping of unit ownership. At the beginning of the third chapter are defined the legal words as a building, a house, a section, a home unit, an operating unit, a common space in building and a land. Subsequently the work pursues to the rise and extinction of 87 the unit ownership. Later on the author goes through the rights and duties of the unit owner. Due to czech law the grouping of unit ownership is the only one corporation that is established subject to certain legal conditions right from the law. Firstly in the chapter fourth are mentioned the main questions of this institute, consecutively are analysed the house custody and the bodies of this corporation as the assembly, the statutory and the controling authority. Also the author payes close attention to the statues of the grouping of unit ownership. The work is finished to the 31th January 2009. 88
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Gabriela Žáčková Krocová 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Gabriela Žáčková Krocová 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Gabriela Žáčková Krocová 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB