velikost textu

Tvorba biofilmu Mycobacterium smegmatis na skleněných a zirkoniových kuličkách-proteomová studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba biofilmu Mycobacterium smegmatis na skleněných a zirkoniových kuličkách-proteomová studie
Název v angličtině:
Mycobacterium smegmatis biofilm formation om glass and zirkonia beads-proteomic study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Sitařová
Vedoucí:
RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.
Oponent:
RNDr. Blanka Zikánová
Id práce:
67794
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Mikrobiologie (NMIKRO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Biofilm, mykobakterie, Mycobacterium smegmatis, povrch, skleněné/silica-zirkoniové mikrokuličky, rastrovací elektronová mikroskopie, 2D-elektroforéza, proteiny,proteom
Klíčová slova v angličtině:
Biofilm, Mycobacteria, Mycobacterium smegmatis, glass/silica-zirconia beads, scanning electron microscopy, 2D-electrophoresis, proteins, proteome
Abstrakt:
ABSTRAKT Tvorba biofilmů Mycobacterium smegmatis na skleněných a zirkoniových mikrokuličkách – proteomová studie Tvorba biofilmů je univerzální strategie bakterií pro přežití, tvorbou biofilmu bakterie získávají řadu výhod oproti planktonním buňkám. Přibližně 99% světové bakteriální populace se nachází ve formě biofilmů. Existence mikrobiálních biofilmů má pro lidstvo pozitivní i negativní dopad. Biofilmy předurčují úspěšnost patogena zvýšenou rezistencí vůči antibiotikům a imunitní reakci hostitelského organismu. Mykobakterie, které mají schopnost vytvářet biofilmy na různých povších se liší od ostatních bakterií unikátní stavbou buněčné stěny. Ta poskytuje bakterii vysokou odolnost vůči fyzikálnímu a chemickému poškození. To je jeden z důvodů proč je Mycobacterium tuberculosis považováno za velmi potentního patogena. Studium mykobakteriálních biofilmů je motivováno snahou zdokonalit a nalézt nové léčebné postupy. Tato práce je zaměřena na morfologickou a proteomickou srovnávací analýzu biofilmů získaných kultivací Mycobacterium smegmatis na povrchu skleněných a silica- zirkoniových mikrokuliček, biofilmu na povrchu média a planktonicky žijící kultury. Pro analýzu plovoucího biofilmu jsme vytvořili techniku přípravy preparátu umožňující pozorování v SEM. Ukázali jsme, že plovoucí biofilm vzniká ze shluků bakterií rostoucích v myceliální formě v další fázi se pak buňky normálně dělí. Dále jsme sledovali dynamiku tvorby biofilmu na mikrokuličkách a demonstrovali jsme, že se jedná o velmi rychlý proces, po 24h se vytvoří jednolitá vrstva biofilmu. Porovnávali jsme proteomy z kultur rostoucích planktonicky a tvořících biofilm na skleněných kuličkách. Pomocí subtraktivní analýzy jsme vytipovali proteiny které mohou hrát rozhodující roli při planktonickém růstu a tvorbě biofilmu. Klíčová slova: biofilm, mykobakterie, Mycobacterium smegmatis, povrch, skleněné/silica-zirkoniové mikrokuličky, rastrovací elektronová mikroskopie, 2D-elektroforéza, proteiny, proteom,
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Biofilms represent universal strategy for bacterial survival. Living in form of biofilms, bacteria acquire wide range of advantages over planktonically growing cultures. It can be assumed that nearly 99% of world bacterial population is living in form of biofilms. There are benefits and drawbacks associated with bacterial biofilms for mankind. Life in biofilms makes pathogens more effective and persistent through higher antibiotic resistance and helps them to hide before immune system of the host. Mycobacteria, which are capable of forming biofilms on variety of surfaces, differ from most of other bacteria by unique composition of their cell wall. It provides them with high resistance against physical or chemical damage. This is one of the reasons for considering Mycobacterium tuberculosis as a highly potent pathogen. The studies of mycobacterial biofilms are motivated by effort to improve or find new therapeutic methods. This work is aimed at morphological and proteomic comparative analyses of biofilms obtained from Mycobacterium smegmatis grown on surface of glass and silica/zirconium beads, on liquid medium surface or grown submerged in shaken planktonic culture. We have developed technique for preparation of “floating” biofilm sample to be observed in SEM. We have shown that the growth of floating biofilm starts with formation of clumps of mycobacteria forming filaments and in further stages the cells start to divide in a standard way. We have followed the dynamics of biofilm formation on glass beads and showed that it is a very fast process. There can be observed a compact layer covering the beads after 24h. We compared proteomes isolated from planktonic cultures and glass beads biofilms. Using subtractive analyses we predicted proteins which might play crucial role during planktonic growth and biofilm formation. Key words: biofilm, Mycobacteria, Mycobacterium smegmatis, glass beads, silica/zirconia beads, scanning electron microscopy, 2D-electrophoresis, proteins, proteome
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Sitařová 32.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Sitařová 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Sitařová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jaroslav Weiser, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Blanka Zikánová 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. 80 kB