velikost textu

Hodnocení didaktických aspektů vybraných školních učebnic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení didaktických aspektů vybraných školních učebnic
Název v angličtině:
Evaluation of didactic aspects of selected school textbooks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Renáta Pelouchová
Vedoucí:
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Oponent:
Jan Mourek, Ph.D.
Id práce:
67708
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové) (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učebnice, didaktický aspekt, obtížnost textu, didaktická vybavenost
Klíčová slova v angličtině:
textbooks, didactic aspect, text difficulty, didactic completness
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Hodnocení didaktických aspektů vybraných školních učebnic (pro ZŠ a nižší gymnázia) se zabývá analýzou, hodnocením a srovnáváním didaktické vybavenosti a obtížnosti textu vybraných učebnic biologie. Práce rovněž sleduje soulad učebnic s Rámcovým vzdělávacím programem. Dále byl proveden průzkum mezi učiteli biologie, který zkoumal spektrum používaných učebnic na základních školách a používání inovativních technologií, jako jsou elektronické učebnice, ve vzdělávacím procesu.
Abstract v angličtině:
The thesis entitled "Evaluation of didactic aspects of selected school textbooks" focuses on analysis, evaluation, comparison of didactic completeness, and text difficulty of selected biology textbooks. Beside of analyses of these evaluation criteria, the compliance of textbooks with Framework Educational Programme was proved. Furthermore, a survey among biology teachers was conducted to monitor the range of used textbooks on elementary schools and using of innovative technologies, such as electronic textbooks, in the educational process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renáta Pelouchová 424 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renáta Pelouchová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renáta Pelouchová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Mourek, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 271 kB