velikost textu

Hedgeové formy v ČR a jejich investiční strategie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hedgeové formy v ČR a jejich investiční strategie
Název v angličtině:
Hedge funds in Czech Republic and their investment strategies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vladimír Šťastný
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Gapko
Id práce:
67618
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Šťastný 618 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Gapko 144 kB