velikost textu

Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků ve dřevě ošetřeném kreozotovým olejem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků ve dřevě ošetřeném kreozotovým olejem
Název v angličtině:
Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbon in wood treated with creosote oil
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Fabiánová
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Id práce:
67597
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (NCHZPD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bioremediace, kompostování, HPLC, polycyklické aromatické uhlovodíky
Klíčová slova v angličtině:
Bioremediation, composting, HPLC, polycyclic aromatic hydrocarbon
Abstrakt:
ABSTRAKT Odpadní dřevo kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) je v dnešní době vážný environmentální problém. Jako vhodná metoda dekontaminace tohoto materiálu se jeví metoda kompostování. PAU jsou rozkládány převážně aerobně a efektivita tohoto procesu závisí na podmínkách kompostování. V této práci byla sledována účinnost procesu kompostování kontaminovaného dřeva po dobu 340 dnů v laboratorním kompostéru a 240 dnů v pilotním měřítku. Jako kompostovací substráty byly použity tzv. „zelený substrát“, který je dodáván pro komerční pěstování žampionů a trávní substrát. Byl pozorován vliv rozdílných kompostovacích substrátů na účinnost degradace PAU. Travní substrát vykazoval lepší výsledky a k poklesu koncentrace sum PAU zde došlo o 97 % z původního množství. Při použití „zeleného substrátu“ došlo k celkovému snížení PAU o 81 %. Dále byl prokázán vliv velikosti částic kontaminovaného dřeva na degradaci PAU. Analýza fosfolipidických markerových mastných kyselin prokázala zvýšený výskyt Gram-negativních bakterií a hub při degradaci. Také byla sledována aktivita extracelulárních enzymů v průběhu kompostování, ale detekována byla pouze aktivita enzymu lakasy. Pro sledování degradačního procesu byly také použity testy ekotoxicity. Test akutní toxicity s bakteriemi Vibrio fischeri a test fytotoxicity založený na principu sledování klíčivosti semen (Hordeum vulgare L.) ukázaly, že nedocházelo pravděpodobně k tvorbě toxických produktů degradace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Wood contaminated by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) represent a serious environmental risk. Composting seems to be an effective method for decontamination of such waste material. PAHs are degraded mainly under aerobic conditions the efficiency of composting could be strongly affected by the process conditions. This work is aimed at the comparison of PAH removal by a 340-days-long composting in laboratory scale composting pilots and a 240-days-long process in a pilot scale. To set up composting piles a „green substrate“ commercially used for button-mushroom production and a grass substrate were used. The use of the grass substrate led to a higher PAHs removal (97% of the initial sum of PAHs) in comparison to the green substrate (81% of the initial sum of PAHs). Further, the effect of the size of wood particles on the PAHs removal efficiency was demonstrated. Analysis of phospholipid fatty acids showed an enhanced growth of gramm-negative bacteria and fungi during the composting processes. During the degradation process the enzyme activity of laccase was detected. The ecotoxicological test using a bioluminescent bacteria Vibrio fischeri and a seed germination test using seeds of Hordeum vulgare L. showed that probably no toxic products were formed during the PAHs degradation in these experiments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Fabiánová 666 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Fabiánová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Fabiánová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. 230 kB