velikost textu

Využití rekombinantních virů vakcinie produkujících IGFBP3 pro terapii nádorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití rekombinantních virů vakcinie produkujících IGFBP3 pro terapii nádorů
Název v angličtině:
IGFBP3 expressing rekombinant vaccinia virus used for tumor therapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Musil
Vedoucí:
RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
Oponent:
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Id práce:
67418
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
IGFBP-3, IGF, VACV, HPV16, E7 onkoprotein, nádory, apoptóza, protinádorová terapie, imunitní odpověď
Klíčová slova v angličtině:
IGFBP-3, IGF, VACV, HPV16, E7 oncoprotein, cancer, apoptosis, cancer therapy, immune response
Abstrakt:
Využití rekombinantních virů vakcinie produkujících IGFBP-3 pro terapii nádorů Vazebný protein typu 3 pro růstové faktory podobné insulinu (IGFBP-3) je hlavním regulátorem endokrinní aktivity IGF a je schopný potlačovat růst celé řady nádorů. Řada vědeckých prací ukázala, že IGFBP-3 je schopný indukovat apoptózu v nádorových buňkách mechanizmy spojenými s jeho IGF vazebnou funkcí a mechanizmy na této funkci nezávislými. Připravili jsme rekombinantní viry vakcinie exprimující IGFBP-3 pod kontrolou přirozeného časného H5 a syntetického časně-pozdního (E/L) promotoru, abychom ověřili jeho protinádorový efekt na našem modelu karcinomu děložního čípku. Zjistili jsme, že samotná exprese IGFBP-3 růst nádorů nijak neovlivňovala. Exprese IGFBP-3 dvojitými rekombinantami měla ovšem na protinádorovou odpověď pozitivní vliv. Dvojité rekombinanty kromě IGFBP-3 exprimují také fúzní protein SigE7LAMP schopný indukovat imunitní odpověď proti nádorům vyvolaným virem HPV16. Zjistili jsme, že koexprese IGFBP-3 dvojitou rekombinantou P13-SigE7LAMP-H5-IGFBP-3 posiluje protektivní imunitní odpověď proti nádorům vyvolaným buňkami MK16/ABC dosud nepopsaným mechanizmem. Dále jsme prokázali, že obě připravené dvojité rekombinanty P13- SigE7LAMP-H5-IGFBP-3 a P13-SigE7LAMP-E/L-IGFBP-3 posilují protinádorovou odpověď vyvolanou expresí SigE7LAMP při terapii nádorů vyvolaných buňkami TC-1. Klíčová slova: IGFBP-3, IGF, VACV, HPV16, E7 onkoprotein, nádory, apoptóza, protinádorová terapie, imunitní odpověď
Abstract v angličtině:
IGFBP-3 expressing rekombinant vaccinia viruses used for tumor therapy Insulin-like growth factor-binding protein-3 (IGFBP-3) is a major regulator of endocrine effects of IGF and is capable to suppress the growth of variety of cancer. Several studies have shown that IGFBP-3 can induce the apoptosis of cancer cells via IGF-dependent and IGF-independent mechanisms. In our study, we have constructed recombinant vaccinia viruses (VACV) expressing IGFBP-3 under the control of the early H5 and synthetic early/late (E/L) promoter to investigate the potential effect on cancer growth in our cervical cancer model. We have shown that the expression of IGFBP-3 alone had no effect on tumor growth. On the other hand, the co-expression of IGFBP-3 enhanced the anti-cancer effect of immunization with the fusion protein SigE7LAMP, which gave rise to the anti-cancer immunity directed against HPV16 induced tumors. We have shown that the double-recombinant P13-SigE7LAMP-H5-IGFBP-3 can enhance the protective immune responses against MK16/ABC induced tumors. Furthermore, we have show that both double-recombinant viruses P13-SigE7LAMP-H5- IGFBP-3 and P13-SigE7LAMP-E/L-IGFBP-3 can increase the anti-cancer effect of SigE7LAMP expression in the therapy of TC-1 induced tumors. Key words: IGFBP-3, IGF, VACV, HPV16, E7 oncoprotein, cancer, apoptosis, cancer therapy, immune response
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Musil 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Musil 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Musil 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Šárka Němečková, DrSc. 520 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 265 kB