velikost textu

Vliv historických próz Jaroslava Durycha na formování neobarokního historického románu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv historických próz Jaroslava Durycha na formování neobarokního historického románu
Název v angličtině:
Impact of the historical prose of Jaroslav Durych on the formation of the neo-baroque historical novel
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Tětek
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
PhDr. Eva Štědroňová, CSc.
Id práce:
67408
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá rozborem historických próz Jaroslava Durycha. Popisuje zásadní principy determinující Durychův přístup k žánru a charakterizuje jejich vývojovou iniciativu podílející se na změně podoby historického románu. Ve prospěch tohoto konceptu se pokouší argumentovat analýzou historické beletrie Františka Křeliny a Karla Schulze. Cílem práce je pokus definovat neobarokní historický román jakožto specifický fenomén v systému české historické narace a upozornit na zásadní vliv Jaroslava Durycha na jeho utváření.
Abstract v angličtině:
This dissertation parses the historical prose of Jaroslav Durych. It describes fundamental principles which determined Durych’s approach to the genre and characterizes their evolutionary initiative which participated in the shape change of the historical novel. By means of the analysis of the historical prose of František Křelina and Karel Schulz strives to argue for this concept. The result of the work is an attempt to define the neobaroque historical novel as a specific phenomenon at classification of the Czech historical narration. The work is an evidence of the impact of Jaroslav Durych on its formation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Tětek 949 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Tětek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Tětek 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Štědroňová, CSc. 116 kB