velikost textu

Zahradní město Barrandov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahradní město Barrandov
Název v angličtině:
The Garden Town of Barrandov
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iveta Hamouzová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponent:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
67385
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (CJ-SV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce ..Zahradní město Barrandov" zaznamenává vznik a následný vývoj této dodnes oblíbené pražské čtvrti do období druhé světové války. Cílem práce bylo zachytit a popsat nejen původní plán autora, stavitele a zároveň investora zahradní čtvrti mladého stavebního -inženýra Václava Maria Havla, ale zároveň sledovat i veškeré události související s následnou realizací plánu. Podklady, materiály a informace pro vyhotovení práce jsem získávala především z pamětí Václava Maria Havla shrnutých v knize s názvem Mé vzpomínky a z výpovědí pamětníků, dále pak z primárních pramenů v podobě podrobných projektů budov, dobových letáků, reklamních brožur vydávaných Obchodní kanceláří Barrandova, fotografií a dobových periodik. Pomocí mi byli i mnohé sekundární prameny zabývající se meziválečnou architekturou a stavitelstvím vůbec a připomínky odborníků.
Abstract v angličtině:
The thesis „Zahradní město Barrandov" (Garden City Barrandov) focuses on the emergence and subsequent development of the district in Prague, which is still popular today, until the period of the Second World War. The aim of the work was to depict and describe not only the initial plan of the building engineer Václav Maria Havel, the single author, builder and investor of the garden city, but also to investigate events related to the subsequent implementation of the plan. The materials and information have been retrieved mainly from the recollections by Václav Maria Havel summed up in the book entitled Mé vzpomínky (My Memories) and from testimonies by his contemporaries. Also used were the following primary sources: building designs, period leaflets, advertising broadsheets published by Obchodní kancelář (the Business Office of Barrandov), photographs and contemporary periodicals. Secondary sources focusing on interwar architecture and building trade in general, as well as suggestions by experts in the field, were also of help.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Hamouzová 20.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iveta Hamouzová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iveta Hamouzová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 471 kB