velikost textu

Zástavní právo v judikatuře a bankovní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zástavní právo v judikatuře a bankovní praxi
Název v angličtině:
Law of secured transactions in judgments and bank practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Housková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
67377
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zástavní právo, pohledávka, bankovní praxe
Klíčová slova v angličtině:
security interest, receivable, bank practice
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na praktické aspekty zajišťování úvěrových pohledávek a zřizování zástavního práva k pohledávkám. Velká pozornost je věnována judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. Práce sleduje především odlišné názory mezi právní teorií, judikaturou Nejvyššího soudu, akademickými pracovníky a odborníky z praxe a snaží se nalézt odpovědi v otevřených otázkách.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Housková 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Housková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Housková 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 663 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB