velikost textu

Fenomén nové citlivosti v českém umění 60. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén nové citlivosti v českém umění 60. let 20. století
Název v angličtině:
Phenomenon "New sensitivity" in the Czech art of the sixties of the twentieth Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tereza Sládečková
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Novotná
Id práce:
67360
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tereza Porubová Fenomén nové citlivosti v šedesátých letech dvacátého století Bakalářská práce RESUMÉ Fenomén nové citlivosti se zrodil v šedesátých letech dvacátého století, která byla obdobím prudkých změn a uměleckého kvasu, jejichž, v historii naší země dosud nevídaný, kvantitativní rozvoj učinil z této periody zlomové období. Již na sklonku padesátých let se přihlásila ke slovu zde dosud nevídaná koncepce výtvarného díla, racionální estetika, která dávala přednost konstrukci, kalkulu, geometrickému řádu a uplatnění pravidel hry před romantickou tradicí, literárními zdroji a upřednostňovanou surrealistickou linií. Ta našla své uplatnění ve sféře nové citlivosti, kterou tvořila volně sdružená skupina moderních výtvarníků. Její program velmi pregnantně definoval teoretik umění Jiří Padrta, jako nový druh citlivosti k dynamickému pohybu ve strukturách současné doby - „čistý a jasný jak v první den zrození, zároveň nasycený celou soudobou lidskou zkušeností.“ Šlo mu o rozchod s organickou přírodou, obrat směrem k objektivním tendencím, opřeným o „důsledné principy konstruktivního pořádku, proporce a čísla“ a o objevení nové poezie, opěvující technický svět, vytvořený lidskými mozky. S tím souvisí i odkaz na nový humanismus, který se vyznačuje devízou věcnosti a konkrétnosti. V těchto myšlenkách bychom mohli najít vztah k francouzskému novému realismu Yvese Kleina, k dősseldorfské skupině Zero či ke hnutí konkretismu a nového konstruktivismu. Novou citlivost tvořily vyzrálé umělecké osobnosti, původně členové skupin Křožovatka, Syntéza a Klub konkrétistů, patřili však mezi ně i někteří zástupci nové figurace a jiní solitéři. Z toho důvodu byl důraz kladen především na tvůrčí individualitu a kvalitu díla. Zdaleka ne všichni autoři se s Padrtovým programem nové citlivosti ztotožňovali, někteří se od ryze racionálního konceptu tvorby odkláněli, jiní jej nepřijali nikdy. Přesto se jim podařilo vytvořit zcela nový proud. Jeho charakteristickými znaky bylo zavržení iluze a symbolů, očista umění od falešného pocitu zmaru a příklon k humanismu nového druhu, který nebyl ničím jiným než svěžím pocitem z tvorby. Novou citlivost tedy tvořila široká škála tendencí počínaje klasickými konstruktivními východisky, přes kinetismus a op art až ke sféře lyrické abstrakce, od systémových a kombinatorických děl až k minimal artu a počátkům konceptuálního umění. Patřila sem i lyrická geometrie, monochromní malba, instalace, environments, kombinatorická, seriální a permutacionální díla, ale také variabilní umění s aktivizací vnímatele, jako byl happening. Po předčasném ukončení svobodné éry šedesátých let v roce 1968 a po nástupu normalizace pokračovala většina umělců ve své práci v ústraní nebo v emigraci. Některým se podařilo rozvinout zcela nové formy umění, kterými obohatili českou uměleckou scénu a stali se jejími klasiky. Jejich přínos můžeme hodnotit nejen v domácím, ale i v zahraničním kontextu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Phenomenon of the new sensibility in the 60s of the twentieth century In the 1960’s of the twentieth century the constructive rational forms have come into the czech visual art. It was influenced by avant-garde and modernism of the 20s and 30s and took up the ideas from the french new realism, the german group Zero, new constructivism movement and concrete art. The program of the new sensibility was defined by art historian Jiří Padrta, who gave the priority to the rejection of the organic nature and the objektive tendencies turn. The movement was created by free associated group of modern artists. The common characters of their art activities were the rejection of the symbolism and ilusion and the respekt to the new way of humanism. Some members of that movement brought the new suggestions to the czech art and become famouse in the Czech republic. Some of them, like Zdeněk Sýkora, Jiří Kolář or Karel Malich are also very respected in the world. Phenomenon of the new sensibility The 1960s of the twentieth century Constructivism Geometrical art Jiří Padrta
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Sládečková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Sládečková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Sládečková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Novotná 53 kB