velikost textu

Dlouhodobé změny migrace a přeletů husy velké

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dlouhodobé změny migrace a přeletů husy velké
Název v angličtině:
The long-term changes in migration and movements of Greylag Goose
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Michal Podhrazský
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Musil, Dr.
Oponent:
Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
Id práce:
67354
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
  Abstrakt PODHRAZSKÝ, M. 2010: Dlouhodobé změny migrace a přeletů husy velké (Anser anser) v České republice. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Husa velká (Anser anser) je druh, který je na území České Republiky kroužkován pravidelně od 50. let. V období 1934 – červenec 2010 bylo nashromážděno 4559 zpětných hlášení od 1277 jedinců. V posledních 20 letech se projevily nejvýznamnější změny. Husy velké kroužkované a značené přestaly postupně zimovat ve Španělsku, Tunisku a Alžírsku. Zimoviště našich hus se posunula na sever. Naše husy omezily používání atlantické tahové cesty. Přílet na hnízdiště nastává dříve a je ovlivněn klimatickými podmínkami. Avšak také podzimní odlet z našeho území nastává dříve. Doba lovu na našem území neovlivňuje migrační vzdálenost ani načasování příletu našich hus. Adultní ptáci přilétají na hnízdiště dříve než nedospělí ptáci. Míra přežívání adultních a mladých ptáků se neliší. Klíčová slova: husa velká (Anser anser), migrace a přelety, změny migrace, přílet na hnízdiště, početnost, distribuce, přežívání 7   
Abstract v angličtině:
  Abstract PODHRAZSKÝ, M. 2010: The long-term changes in migration and movements of Greylag Goose (Anser anser) in the Czech Republic. MSc thesis. Faculty of Sciences, Charles Univrsity, Prague. Greylag Goose have been ringed in the Czech Republic regularly since 1950. Up to now, 4559 recoveries from 1277 individuals were sampled in 1934 – July 2010. The significant changes in migratory behaviour were found in the last 20 years. Greylag Goose ringed and banded in the Czech Republic skip wintering in Spain, Tunisia and Algeria. There was confirmed north-ward shift in wintering range. Moreover, Atlantic-flyway loses importance for Greylag Goose ringed in the Czech Republic. Spring arrival was recorded early and it was affected by climatic conditions. Nevertheless, also earlier autumn departure of birds ringed in the Czech Republic was confirmed. Hunting scheme (i.e. beginning and closing) of hunting season does not affect migratory distance as well as arrival and departure of Greylag Goose in the Czech Republic. Adult birds arrived early than sub-adult birds, whereas there were no differences in survival rate of those groups. Keywords: Greylag Goose (Anser anser), migration and movements, change in migration, arrival on breeding place, abundance, distribution, survival 1. Úvod Práci o ptačí migraci nelze začít jinými slovy než: migrace ptáků fascinovala lidstvo od doby, kdy si všimlo, že ptáci na podzim mizí a na jaře se opět objeví. O ptačím stěhování se můžeme dočíst již ve Starém zákoně (Begon et al. 1997). První, kdo se začal studiem migrace zabývat, byl Aristoteles. Hibernace a přeměna za jiný druh byly dvě teorie, jak bylo pravidelné mizení některých ptáků v minulosti vysvětlováno (Elphick 2007). Dnes již víme, že ptáci přeletují mezi místy, která jim poskytují během roku vhodné podmínky. Na zimovištích naleznou dostatek potravy a vhodnou teplotu, na hnízdištích mají vhodná místa pro hnízdění a delší den, po který mohou shánět potravu pro své potomky (Newton 2008). Díky kroužkování již známe migrační trasy a zimoviště většiny evropských druhů ptáků a mohlo by se zdát, že již nemá smysl ptáky dále odchytávat a značit (Cepák et al. 2008). U husy velké (Anser anser) se v České republice nashromáždil dostatek zpětných hlášení, abychom mohli říct, kde 8   
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Michal Podhrazský 7.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Michal Podhrazský 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Michal Podhrazský 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Musil, Dr. 978 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. 1.63 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 1006 kB