velikost textu

Tzv. Zelená internacionála a politické procesy v Československu po druhé světové válce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tzv. Zelená internacionála a politické procesy v Československu po druhé světové válce
Název v angličtině:
So called Green Internationale and the political trials in Czechoslovakia after the Second World War
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zdeněk Smutný
Vedoucí:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Id práce:
67326
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zelená internacionála, Mezinárodní selská unie
Klíčová slova v angličtině:
Green Internationale, International peasant union
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zdeněk Smutný 921 kB
Stáhnout Příloha k práci Zdeněk Smutný 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zdeněk Smutný 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zdeněk Smutný 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 68 kB