velikost textu

Stanovištne premenlivý rast smreku na hornej hranici lesa, Hrubý Jeseník

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovištne premenlivý rast smreku na hornej hranici lesa, Hrubý Jeseník
Název v angličtině:
Site-dependent growth of Norway spruce, the Hrubý Jeseník Mts.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dita Boszczyková
Vedoucí:
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Oponent:
Ing. Pavel Janda
Id práce:
67191
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Zo stromov z dvanástich stanovísk v Hrubom Jeseníku boli postupne vytvorené letokruhové chronológie smreku obyčajného (Picea abies) s cieľom odhaliť variabilitu v radiálnom raste a odozve na teploty, s ohľadom na pozíciu v ekotone hornej hranice lesa a na orientáciu svahu voči slnečnému žiareniu. Vzorky boli odoberané na svahoch s juhozápadnou a severovýchodnou orientáciou v troch výškových úrovniach v ekotone hornej hranice lesa: na hranici lesa v zapojenom poraste a v stromových skupinkách v strednej a najvyššej časti ekotonu. Výsledky ukázali, že radiálny prírast stromov z juhozápadných svahov na hranici lesa je mierne väčší v porovnaní so stromami zo severovýchodných svahov, predovšetkým pri starších stromoch. V stromových skupinkách neboli nájdené významné rozdiely v raste smreku medzi opačne orientovanými lokalitami. Na všetkých stanoviskách bola identifikovaná zreteľná rastová depresia v 70. a 80. rokoch, ktorá je pravdepodobne výsledkom silného znečistenia a súčasne klesajúcich teplôt v tomto období. Od 90. rokov bol zaznamenaný trend zvyšujúceho sa prírastu, súvisiaci pravdepodobne s rastúcou teplotou a so zvyšujúcimi sa dusíkovými vstupmi. Stromy z ekotonu hornej hranice lesa ukázali najsilnejší vzťah k teplotám vo vegetačnej sezóne. S nadmorskou výškou sa prejavil posun od najsilnejších korelácií v máji až auguste na hranici lesa na korelácie s júnovými a júlovými teplotami v stromových skupinkách. Korelácie s júnovými a júlovými teplotami boli na hranici lesa výraznejšie na juhozápadných svahoch ako na svahoch severovýchodných. Stromy zo severovýchodne orientovaných stanovísk v stromových skupinkách ukázali silný vzťah aj s teplotami v januári, februári a v marci v aktuálnom roku rastu letokrhu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Ring - wight chronologies of Norway spruce (Picea abies) from the twelve sites in the Hrubý Jeseník Mountains have been developed to study radial growth variability and a response to interannual climate variation. The sampled sites have been examined at three different elevations along the treeline ecotone according to the southwest and northeast aspect: in the closed-canopy forest at the lowest part of ecotone and in the tree groups at the lower and upper part of ecotone. The results have shown that the radial increment on the south-facing slopes has been slightly larger in the closed-canopy forest, particularly with the oldest trees. There have not been any differences in increment between the southwest and northeast slopes in the tree groups. The period of growth depression was detected during the 1970s and the 1980s at all sampled sites. This decline was probably a result of the effect of the air pollution combined with decreasing temperatures. An increasing trend in tree growth since the 1990s corresponds with the increasing temperatures and increasing nitrogen inputs at the sampled site. On each site, there has been a positive relationship between the current-year radial growth and the mean monthly temperatures in the growing season. In the individual months, there is a shift from the strongest correlations with the May – August temperatures in the closed-canopy forest to the correlations with the June – August temperatures in the tree groups. In the closed-canopy forest, the stronger correlations with the June and July temperatures at the southwest–facing sites have been found in comparison with the northeast–facing sites. The trees from the highest parts of the treeline ecotone have also shown a strong relationship with the January – March temperatures of the current year, especially those that are located at the northeast–facing slopes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dita Boszczyková 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dita Boszczyková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dita Boszczyková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Václav Treml, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Pavel Janda 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 81 kB